...България в символи и места!

 

>ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ

 

БТА

Българската телеграфна агенция е създадена 1898 г. с указ на княз Фердинанд.

 

Днес тя е основна информационна агенция за България и главен източник на актуални новини за всички медии.

 

БТА е издател на популярни списания с дългогодишна история като „Лик”, „Паралели”.

 

БНР

Първите опити за радиоизлъчване у нас са направени около 1927 г. Тогава е създадено първото радиотехническо сдружение.

 

По това време в Народното събрание се дебатират проблемите на радиото. Министърът на железниците, пощите и телеграфите Кимон Георгиев внася законопроект за радиото. Законът за радиото е приет през същата година.

 

През 1929 г. започва работа радиостанцията край гара София и радиоприемателната радиостанция, също в Софийско, които обслужват безжичните телеграфи на пощите и БТА. В този период България все още няма национален предавател.

 

През 1930 г. проф. Асен Златаров, Елин Пелин и др.създават движение за образуване на кооперация за концесия за радиоразпръскването в България.

 

Министър Петко Стайнов отпуска на “Родно радио” сградата на ул. “Бенковски” 3 в София за инсталация на предавателя. Същата година започват излъчванията на “Родно радио”. Те са само от 18.00 до 20.00 часа.

 

С указ от цар Борис ІІІ от 1935 г. Радиото вече е държавна собственост.

 

Постепенно се строят нови, по-мощни предаватели, обогатяват се програмните схеми на радиото с излъчвания наживо на важни обществени събития, както и разнообразни предавания, радиотеатри и т.н. Разширява се и обхватът на радиото по територията на страната.

 

В него са работили или участвали Йордан Стубел, Марин Големинов, Парашкев Хаджиев, Петър Ступел, Л. Пипков, Петър Увалиев.

 

През 1942 г. е завършено новото студио на Радио София.Новата сграда се намира на бул. “Драган Цанков” № 4, в старата вилна зона на София.

 

След 44 г, Радио София се преименува в “Христо Ботев” - първа и втора програма. Образуват се главни редакции със съответните редакционни екипи: Детска, Селска, Икономическа, Идеологическа, Литературна, Младежка, Музикална и Хумор и сатира.

 

Като редактори, говорители или радиоартисти се изявяват Ивайло Петров, Петко Карлуковски и други.

 

След 1974 в БНР са изградени националните програми - “Хоризонт”, “Христо Ботев” “Орфей”, “Знание” и “Предавания за чужбина”. Раждат се и предавания като предавания - “Преди всички”, “ 12 плюс 3”, “Неделя 150 и т.н.

 

Измежду директорите на БНР са били личности като: Сирак Скитник, Константин Константинов, Орлин Василев, а в по-ново време - Вечислав Тунев, Лиляна Попова, Иван Бориславов, Поля Станчева.

 

БНТ

Измежду директорите на Националната телевизия са били: Леда Милева, Иван Славков, Любомир Павлов, Филип Боков, Огнян Сапарев, Асен Агов, Хачо Бояджиев, Иван Гранитски, Иван Токаджиев, Стефан Димитров и Лиляна Попова

 

Българската Национална Телевизия е основана и официално открита 1959 г. Тя получава това наименование през 1992 г.

 

През 1974 г. стартира Втора телевизионна програма.

 

1992 г. Първа програма е преименувана на "Канал 1", а Втора програма – на "Ефир 2". От 1999 г. БНТ излъчва сателитната програма "ТВ България". "Ефир 2" е закрита през 1998 г.

     

 

 

 
         

Снимков материал: интернет

 
             

 

>Поглед върху някои стари български печатни издания

 

"АКАДЕМИК"

Общостудентски вестник. Излиза в София (26 март 1936–24 май 1939). Легално издание на Българския общ народен студентски съюз (БОНСС). Редактори: Ив. Трифонов (Бурин). Сътрудници: Е. Шекерджийски, П. Вежинов, Челкаш и др.

 

"АШОФАР" ("Тръбата")

Еврейски вестник. Излиза в София (28 февр. 1919 – 17 ян. 1941). Издание на Централния комитет на ционистите в България. Редактори: Алб. А. Романо и др.

 

"БАЛКАНСКА ЗОРА"

Ежедневен информационен вестник. Излиза в Пловдив (1 март 1890 – 4 окт. 1900), с прекъсване (1894–1900). Отговорен редактор: Х.Генадиев, а след него д-р Н. Генадиев.

 

"БАЛКАНСКА ТРИБУНА"

Всекидневен независим вестник. Излиза в София (1 дек. 1906 – 22 ян. 1908). Отговорен редактор: Ив. Андреев. Неофициален орган на Опозиционния блок за борба против стамболовисткото правителство.

 

"БАНКОВ ГЛАС"

Професионален вестник на служителите при Българската народна банка. Излиза в София (4 юли 1929 – 5 авг. 1943). Редактори: А. Чакалов, А. Кемилев и др.

 

"БАНКОВ СЪЮЗ"

Вестник, орган на съюза на банковите чиновници. Излиза в София (16 апр. 1919 – 1 юни 1944). Редактори: К. Колев, д-р Д. Добрев и др. След 9 септ. 1944 подновява излизането си под заглавие "Банков служител" (9 септ.–25 дек. 1944).

 

"БОРБА"

Първи вестник на българите, живеещи в САЩ. Излиза в Чикаго 2 пъти месечно (ян.–окт. 1902). Редактор: М. П. Калудов.

 

"БОРБА" Неделен вестник

Неофициален орган на Българския таен централен революционен комитет, който организира и провежда Съединението на Източна Румелия с Княжество България 1885. Излиза в Пловдив (28 май – 4 септ. 1885). Редактор: З. Стоянов.

 

"БРАН"

Седмичен вестник за политика, култура и стопански живот, с известен анархистичен уклон, поради което често е спиран от цензурата. Излиза в София (1931–1934). Редактори: Й. Влайков и Г. Савчев.

 

"БРАТСТВО"

Обществено-книжовен вестник. Излиза в Русе два пъти месечно (1 авг. 1881-17 март 1884). Ред. изд.: Г. А. Кърджиев. Популяризатор на радикалсоциалистическите идеи на В. Пелагич в България.

 

"БЪЛГАРАН"

Седмичен хумористично-сатиричен вестник. Излиза в София (1904–1909). Ред.: Ал. Кипров, Ал. Божинов, Хр. Силянов, Елин Пелин. Сътрудници: проф. Ал. Балабанов, Вл. Попанастасов, Д. Подвързачов, Д. Дебелянов, П. Яворов, П. Ю. Тодоров, К. Христов, Ив. Андрейчин и др.

 

"БЪЛГАРИЯ"

Политически вестник. Орган на Прогресивнолибералната партия (от 1920 Обединена народнопрогресивна партия). Наследник на в. "Светлина" и на в. "Изток". Излиза в София (1898–1921). Ред.: Д. Христов, Хр. Силянов, Ст. Чилингиров и др.

 

"БЪЛГАРСКА МИСЪЛ"

информационен вестник на българите, живеещи в Аржентина. Съдържа богата информация за икономическото и социалното положение на нашите сънародници в Латинска Америка. Излиза в Буенос Айрес (26 апр. 1931 – май 1940). Ред.: Ст. Данев, Ив. Сираков, М. Сапунджиев.

 

КУЛТУРА Печатни издания

 

"БЪЛГАРСКИ ГЛАС"

Обществено-политически вестник. Излиза в София (1879–1883) два пъти седмично. Ред.: Д. Начович, Д. Агура, П. Горбанов, Д. Ганчев, Т. Икономов и др.

 

"БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ТЕАТЪР"

Вестник за драматично, оперно и филмово изкуство. Излиза в София (1930-1947). Ред.: Н. Гайдов, Ст. Рунтов, С. Гендов и др.

 

"БЪЛГАРСКИ ПЕЧАТАР"

Вестник, първият печатен орган на синдикалното движение в България. Излиза в София (1900–1934). През първата година носи заглавие "Вести на работническото печатарско дружество в София". От г. IХ, бр. 6 е орган на Типографския работнически съюз, от г. ХХIХ – на Работническия графически съюз.

 

"ВЕДРИНА"

Вестник за култура, наука, изкуство и обществени въпроси. Орган на Върховния читалищен съюз. Излиза в София (1944–1950) най-напред като двуседмичник, а от 1 септ. 1946 – веднъж седмично. Ред.: Т. Самодумов, М. Въжаров, В. Павурджиев, Б. Балабанов и др.

 

"ВЕЧЕР"

Народен вестник за политика и информация. Излиза в София (13 юли 1931-30 окт. 1933). Обединява ок. себе си привърженици на БЗНС ок. Ст. Цанов и Г. Марков.

 

"ВЕЧЕРНА ПОЩА"

Вестник за политика, литература, икономия и индустрия. Излиза в София (1900–1914). Основател и ред.: Ст. Шангов. Др. ред.: Ст. Наумов, С. Радев, П. Н. Даскалов и др.

 

"ВИТОША"

Обществено-политически вестник, пръв орган на Консервативната партия в Княжество България. Излиза в София (30 май 1879 – 26 юни 1880). Ред.: Т. Бурмов, Гр. Начович и М. Д. Балабанов.

 

"ВОЕННИ ИЗВЕСТИЯ"

Седмичен вестник. Издание на учебното бюро при Военното министерство. Помества официални наредби и др. материали на министерството. Излиза в София (14 февр. 189222 март 1919). Продължава под името "Народна отбрана". Ред.: И. Димитров, Ив. Фичев, Хр. Хесапчиев и др.

 

"ВОЛЯ"

Всекидневен вестник на Народнолибералната партия. Издание на учебното бюро при Военното министерство. Помества официални наредби и др. материали на министерството. Излиза в София (14 февр. 1892 – 22 март 1919). Ред.:Ил. Димитров, Ив. Фичев, Хр. Хесапчиев и др. Продължава под името "Народна отбрана".

 

"ВРЕМЕ"

Всекидневен политически вестник. Един от неофициалните органи на Демократическата партия. Излиза в София (2 ян. 1908 – 24 дек. 1909). Ред.: д-р Ал. Гиргинов, проф. Ал. Балабанов , Й. Хербст, Г. Калинков и Вл. Дякович. Сътр.: Ст. Михайловски , Стр. Кринчев и др.

 

“ВРЕМЕ"

Всекидневен вестник за политика, стопанство и култура. Негласен орган на БЗНС "Врабча 1". Излиза в София (1931–1934). Ред.: Ал. Лещов, Г. Енчев, Змей Горянин и др.

 

"ГЛАС МАКЕДОНСКИ"

Седмичен вестник. Помества статии по въпросите на националноосвободителното движение на българите от Македония и Одринско и по вътрешнополитическото положение на България. Излиза в София (28 ноем. 1893–24 дек. 1898), с прекъсвания. Продължение на в. "Македония" (1888–1893). Продължава под името "Борба за свободата на Македония и Одринско". Отг. ред.: К. Шахов.

 

"ГРАЖДАНИН"

Обществено-политически вестник. Излиза в София (11 май 1907 – 11 апр. 1908). Публикува материали на уволнени от СУ "Климент Охридски" проф. Изд.: д-р Ст. Киров.

 

"ДЕВЕТИЙ АВГУСТ"

Вестник на българските емигранти след държавния преврат на 9 авг. 1886. Излиза в Браила (29 ян. 1887–9 март 1888) веднъж седмично. Притежател и ред.: Г. Д. Великов.

 

"ДЕМОКРАТ"

Обществено-политически вестник. Орган на Радикалдемократическата партия. Излиза в София (15. септ. 1905 – 13 юни 1943). От г. VI (1911) продължава под името "Радикал". Подновен след 9 септ. 1944 до 9 февр. 1948. През 1913 е заместен временно от в. "Народна воля". Отначало излиза веднъж седмично, от г. II – два пъти седмично, от г. IХ е всекидневник. Ред.: Ил.Георгов, Н. Найденов, М. Генов и др.

 

"ДЕМОКРАТ"

Политически, икономически и литературен вестник. Излиза в София (25 февр.–19 апр. 1886) един път седмично. Ред.: Г. Белов и В. Благоева. Сътр.: Д. Благоев и др.

 

"ДЕН"

Политически и информационен вестник. Фактически орган на Прогресивнолибералната партия. Излиза в София (1903–1912) като продължение на в. "Софийски ведомости" (1903–1904). Възобновен (1921–1923) като орган на Обединената народнопрогресивна партия. Ред.: В. Т. Велчев, Хр. Силянов, Вл. Шишманов и др. Сътр.: Ив.Вазов, Ст. Михайловски, проф. Л. Милетич, проф. Ан. Иширков, Д. Страшимиров, Д. Мишев, Н. Станев, проф. Гаврил Кацаров и др.

 

"ДНЕС"

Всекидневен информационен вестник. Излиза в София (6 март–16 апр. 1925). Изд. и гл. ред.: Й. Хербст. Сътр.: А. Разцветников, Н. Фурнаджиев, А. Каралийчев и др.

 

"ДУХОВНА КУЛТУРА"

Месечно списание за религия, философия, наука и изкуство. Излиза в София като издание на Светия синод на Българската православна църква (1920–1944) като приложение на в. "Църковен вестник". Ред.: Б. Маринов, Ил. Цоневски и др.

 

"ДЪГА"

Информационен следпразничен вестник. Излиза в София (1934–1944) като издание на Съюза на приятелите на кооперацията. Гл. ред.: Г. Боршуков. Ред.: П. Лунгов, Сл. Васев и др. Сътр.: Т. Павлов, Тр. Доброславски, Ив. Пастухов, Хр. Ганев, Н. Мавродинов, Ив. Хаджийски, А. Каралийчев, Г. Караславов, О. Василев, Ст. Ц. Даскалов, Б. Райнов, В. Ханчев и др.

 

"ЕДИНСТВО"

Вестник на левицата в македоно-одринското движение по време на Младотурската революция 1908. Води борба срещу Българските конституционни клубове. Излиза в Солун 2 пъти седмично (27 септ. 1908–5 ян. 1909). Стопанин: Хр. Чернопеев. Ред.: Д. Хаджидимов, А. Томов и П. Делирадев.

 

"ЕПОХА"

Ежедневен вестник. Излиза в София (25 юни 1922 - 25 дек. 1925). Неофициален орган на Българската работническа социалдемократическа партия, изразяващ възгледите на течението в нея, възглавено от Гр. Чешмеджиев и др. Спрян по решение на ЦК на БРСДП.

 

"ЗАВЕТ"

Орган на Съюза на тракийските младежки дружества при Тракийската организация. Излиза в София (20 ноем. 1925–дек. 1941) 3 пъти месечно. Започва като вестник по решение на I конгрес на Тракийските младежки дружества. От окт. 1932 по решение на VII конгрес вестникът става сп. От 1935 е единствен орган на Тракийската организация и на тракийската емиграция в България.

 

"ЗВЕЗДА"

Всекидневен информационен вестник. Излиза в София (26 ноем. 1923–17 май 1924) като легално издание на Българската комунистическа партия. Ред.: Н. Сакаров и П. Георгиев. Сътр.: Станке Димитров, Я. Доросиев, Ив. Манев и др.

 

"ЗЕМЯ"

Седмичен вестник за политика, стопанство и просвета. Излиза в София (8 ян. 1931–24 март 1932). Директор: Н. Петков. Ред.: Ив. М. Минчев.

 

"ЗЛАТНА ДОБРУДЖА"

Седмичен вестник. Излиза в Добрич като издание на българското население в Добруджа под румънска власт (21 дек. 1929–1 апр. 1934). Урежда: ред. комитет. Прекъсва през 1931–1932.

 

"ЗНАМЕ"

Обществено-политически вестник. Излиза в София (1894–1898). От 1896 е орган на Демократическата партия. Осн.: П. Каравелов. Ред.: К. Арсениев, Ив. Р. Балкански, В. Пасков и др. Сътр.: Ал. Константинов, Ив. П. Славейков, Ил. Георгов, Тр. Китанчев, М. Такев и др. Заместен от в. "Пряпорец". Излиза отново, след като привържениците на Ал. Малинов напускат Демократическия сговор (1924–1934). Подновен след 9 септ. 1944 до разгрома на отечественофронтовската опозиция.

 

"ИЗГРЕВ"

Утринен всекидневен вестник. Излиза в София (1932-1934). Орган на Политическия кръг "Звено". Ред.: Д. Казасов, К. Георгиев, П. Тодоров, В. Каракулаков, Ив. Харизанов и др. Подновен (1944-1948) като орган на Народния съюз "Звено" с гл. ред. Сп. Мулешков.

 

"ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД"

Илюстрован седмичен вестник за изкуство, литература и критика. Излиза в София (12 септ. 1934–24 апр. 1935). Ред.: Л. Стоянов. Сътр.: Г. Караславов, Хр. Радевски, О. Василев, Н. Ланков, Н. Хрелков, Кр. Пенев, М. Исаев, Б. Делчев и др.

 

"МАКЕДОНИЯ"

Обществено-политически вестник. Излиза веднъж седмично в Русе (21 окт. 1888–1 окт. 1893). Продължава под името "Глас македонски". Ред.: К. Шахов.

 

"МАКЕДОНИЯ"

Български обществено-политически вестник, издаван във Вардарска Македония след настаняването на български войски в нея. Излиза в Скопие (май–юни 1941). Дир. Ст. Я. Стефанов. Ред.: В. Кимов.

 

"МАКЕДОНСКИЙ ГЛАС"

Седмичен вестник. Излиза в София (5 ян. – 3 септ. 1885) като издание на дружество "Македонский глас". Ред.: Д. Ризов, Ил. Георгов. Сътр.: Ив. Евстр. Гешов, Д. Благоев и др. На 25 ян. 1887 издава като отделен брой юбилеен лист в памет на братя Д. и К. Миладинови по случай 25-годишнината от смъртта им.

 

"МАКЕДОНСКО ЗНАМЕ"

Вестник, орган на български емигранти от Македония. Излиза в София (14 юни 1932 – 1 юли 1934) веднъж седмично. Отг. ред.: Ал. Мартулков. Сътр.: Хр. Калайджиев, С. Кавракиров и др.

 

"МЛАДА БЪЛГАРИЯ"

Независим демократически вестник. Издание на групата ок. П. Каравелов. Близък до Върховния македоно-одрински комитет начело с ген. Д. Николаев. Излиза в София веднъж седмично (21 ян. 1895–13 март 1896). Стопани: Д. Ризов и А. Ляпчев. Ред.: А. Н. Сапунджиев и А. Ляпчев. Сътр.: Ал. Константинов и др.

 

"НАПРЕД"

Научно-книжовен и политически вестник. Излиза в София (1885–1889 и 5–25 март 1894). Ред.-стопанин: Г. А. Кърджиев. Сътр.: Д. Благоев и др.

 

"НАПРЕД"

Независим вестник за политика и литература. Излиза в София (16 юни 1919–23 ноем. 1921). Осн.: Ст. Михайловски. Сътр.: П. Д.Петков, Д. Грънчаров, Г. Д. Кожухаров, Цв. Парашкевов и др.

 

"НАРОДЕН ЖЕНСКИ ГЛАС"

Седмичен вестник. Орган на Българския женски народен съюз. Излиза в София (1945–1950). Гл. ред.: Р. Тодорова, Р. Натан и др.

 

"НАРОДНА ВОЛЯ"

Вестник на българите и македонците в Америка. Излиза в Детройт, САЩ (11 февр.1938–13 септ. 1940). Приемник на в. "Съзнание" (1923–1937) и в. "Трудова Македония" (1934–1937). Продължава да излиза и след 1940 (до 1979). Ред.: П. Григоров и др.

 

"НАРОДНА ДУМА"

Седмичник за общественост, стопанство и социално справедлива държава. Излиза в София (12 апр. 1937–15 юни 1944). Ред.: С. Т. Стоилов, Н. Котев, М. Тошев и др. Сътр.: Д. Ризов, Ст. Омарчевски, о. з. Сл Василев, д-р Н. Минков, д-р Д. Вълчев и др. Антисемитски вестник, близък до бившата организация "Родна защита" и кръга "Симеон Велики".

 

"НАРОДНА ЗАЩИТА"

Военний вестник. Излиза седмично в София (30 май 1886–4 апр. 1887). Изд. и отговорник: К. Тулешков. Ред.: Ив. Фичев и П. Иванов. Първият военен в. в България. Помества материали по военни проблеми, върху историята на Сръбско-българската война 1885 и др.

 

"НАРОДНИЙ ГЛАС"

Обществено-политически вестник. Излиза в Пловдив (1879–1885) 2 пъти седмично. Издател: Др. Манчов. Ред.: Ив. Вазов, К. Величков и Ст. Михайловски. Сътр.: Ив. Говедаров, Д. К. Попов (Централния) и др. Близък до Народната партия в Източна Румелия. От 1884 е неин орган.

 

"НАШИ ДНИ"

Ежедневен вестник. Излиза в София (20 окт. 1924–18 февр. 1925) като легално издание на Българската комунистическа партия Българската комунистическа партия . Ред.: П. Георгиев, Х. Стоянов, Т. Павлов , Д. Полянов и др. Сътр.: Г. Бакалов и др.

 

"НЕЗАВИСИМОСТ"

Вестник политически, економически и книжевни. Орган на Либералната партия. Излиза в София (27 авг. 1880–1 юли 1881). Ред.: Н. Сукнаров, П. Каравелов, П. Р. Славейков и Др. Цанков. Сътр.: Ст. Стамболов, Ал. Людсканов, Ив. П. Славейков, П. Стоянов, Д. К. Попов (Централния) и др.

 

"НОВ ВЕК"

Политически вестник. Орган на Народнолибералната партия. Излиза в София като продължение на в. "Свобода" (1886–1899 и 1918–1920). През 1899–1916 - с прекъсване (18 апр. 1912–10 септ. 1915). Излиза 3 пъти седмично, но по-късно става всекидневник. Осн. и пръв гл. ред.: Д. Петков. Др. гл. ред.: д-р Н. Генадиев (1907–1912) и Д. Петков.

 

"НОВА БОРБА"

Орган на Земледелческата партия. Пръв политически вестник на земеделското движение в България. Излиза във Варна (25 дек. 1898–16 ноем. 1923), с прекъсвания (1902–1918 и 1921–1922). От бр. 6, г. I излиза под заглавие "Земледелческа борба". От г. II е орган на Земледелческата организация. От г. III - орган на Аграрния демократически съюз, от бр. 36, г. III – орган на Земеделския народовластен съюз. От г. IV е без подзаглавие. Ред.: Й. Пекарев.

 

"НОВА БЪЛГАРИЯ"

Независим политико-обществен и духовно-просветен вестник. Излиза 2 пъти седмично в Пловдив (2 апр. 1914–5 септ. 1915). Помества само материали за новопридобитите след Балканската война 1912–1913 земи в Тракия и Македония. Издава: ред. комитет.

 

"НОВИНИ"

Вестник политически, научно-литературен и духовен. Орган на Българската екзархия. Предназначен за българите от Македония и Одринско, които по силата на Берлинския договор 1878 остават отново в пределите на Османската империя. Излиза в Цариград (1890–1912) веднъж седмично, от 1891 - 2 пъти, от 1908 – 3 пъти. Ред.: Ат. Шопов, Д. В. Македонски, Д. Маринов, Хр. Силянов, Д. Хр. Бръзицов и др.

 

"НОВИНИ"

Независим ежедневен вестник. Легално издание на Българската комунистическа партия. Излиза в София (29 ян. 1926–4 септ. 1928). Ред.: Й. Грънчаров, П. Георгиев, Д. Найденов и др. Сътр.: Мл. Стоянов, Хр. Халачев и др.

 

"ОРАЛО"

Вестник за земеделие и поминък. Ратува за модернизиране на българското земеделие. Излиза в Сливен, София, Плевен и Враца (ян. 1894–дек. 1949). Пръв ред.: Я. Забунов. Др. ред.: Хр. Ат. Фетваджиев, Ив. Саранов, Хр. Калчев, П. Дичев, Н. Д. Петков и др.

 

"ОРАНЖЕВО ЗНАМЕ"

Всекидневен вестник на сдружените земеделци. Орган на левите сили в БЗНС след държавния преврат на 9 юни 1923. Излиза в София (25 юли-26 авг. 1924). Гл. ред.: Д. Н.Грънчаров. Продължител на в. "Народовластие" (17–24 юли 1924). Заместен от в. "Народно знаме" (26 септ. 1924–19 февр. 1925).

 

"ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ"

Нелегален вестник, издаден на 31 дек. 1942 от комитета на ОФ в III район на София. През март–авг. 1944 е орган на нелегалния Областен комитет на ОФ в София.

 

"ОТЗИВ"

Ежедневен вестник. Легално издание на Българската комунистическа партия. Излиза в София (4 авг.–27 септ. 1924). Ред.: Т.Павлов.

 

"ПОЩА"

Вестник политически, икономически и литературен. Информационен в. Излиза в София (19 дек. 1899–2 юни 1900) 2 пъти седмично. Директор: Ст. Шангов. Ред.: С. Николов.

 

"ПРАВО"

Ежедневен политико-обществен вестник. Орган на Съюза на българските конституционни клубове в Турция. Излиза в Солун (18 септ. 1910–7 май 1913). Продължител на в "Отечество". Ред. стопанин: Н. Наумов. Отг. ред.: Т. А. Каев.

 

"ПРОГРЕС"

Ежедневен обществен вестник. Излиза в Пазарджик (14 ноем. 1892–20 септ. 1897). Продължител на в. "Правдина" (8 авг.–31 окт. 1892) и сп. "Лъча" (1 ноем.–15 окт.). Основател: Г. Баламезов. Ред.: Р. П. Косев, В. Т. Велчев и др. Насочен срещу режима на Ст. Стамболов (1887–1894). Групата ок. него по-късно се влива в Прогресивнолибералната партия на Др. Цанков.

 

"РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО"

Обществено-политически в. Орган на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Излиза в София (5 март 1927–февр. 1944). Подновен след 9 септ. 1944. До 1939 е орган на Работническата партия, а след сливането и с БКП (1939) е приемник на в. "Работнически вестник" и орган на Българската работническа партия. Ред.: Хр. Калайджиев, А. Стоянов, Е. Стайков, Ц. Драгойчева, Д. Ганев, Тр. Костов и др. За да се предпазят тези кадри, за отг. ред. са слагани редови партийни чл., които да поемат ударите на властта срещу в. До 9 септ. 1944 36 д. от тези ред. са хвърлени в затвора.

 

"РАВЕНСТВО"

Орган на жените-комунистки (тесни социалистки) в България. Обществено-политически вестник. Излиза в София (1 авг. 1919–20 юли 1923) от 1919 до 1921 - 2 пъти, а от 1921 до 1923 – 3 пъти седмично. Ред.: Л. Кандев, Т. Киркова, и А. Маймункова. Сътр.: Д. Благоев, В. Коларов, Хр. Кабакчиев, Г. Димитров, Т. Петров и др.

 

"РОДИНА"

Вестник на Съюза на запасните подофицери в България. Излиза в София (5 ян. 1932–8 март 1944) веднъж седмично. Ред.: Й. Робев. Продължение на в. "Подофицерска защита".

 

"РОСИЦА"

Неделен вестник. Първият в. за разпространение на социалистическите идеи в България. Излиза в Габрово (4 юни–24 дек. 1886). Ред.: Е. К. Дружелюбов (Е. Дабев), подпомаган от П. Мустаков и Т. Постомпиров.

 

"СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ"

Нелегален вестник на ВМРО (Ал. Протогеров). След неговото убийство (1928) е под влияние на Ив. Михайлов. Излиза в София (10 дек. 1924–март 1934). Ред.: А. Миников, Д. Дражев, Ст. Недков и др. От 19 юли 1928 до дек. 1930 паралелно с него и под същото заглавие излиза още един в., издаван от последователи на Ал. Протогеров.

 

"СВОБОДА"

Обществено-политически вестник. Излиза в София (1886-1899 и 1918-1920). Отначало е личен орган на Ст. Стамболов като регент (1886–1887) и министър-предс. (1887–1894). От 1894 е издание на Народнолибералната партия. Ред.: З. Стоянов, Д. Петков, Д. Ризов, Д. Ганчев, Д. Йовев и др. Заместен от в. "Нов век"(1899–1916).

 

"СВОБОДНА ДОБРУДЖА"

Вестник за българите в Румъния. Излиза в София (3 окт. 1926–13 март 1934) веднъж седмично. Осн. и ред.: д-р П. Вичев. Др. ред.: Т. Христов, д-р А. Панев, Д. Ганев и др.

 

"СВОБОДНА РЕЧ"

Всекидневен утринен вестник. Излиза в София (1924–1934). Дир.: Г. Кулишев. Ред.: Й. Мечкаров и Ив. Бояджиев. Свързан с Демократическия сговор.

 

"СПРАВЕДЛИВОСТ"

Независим народен вестник. Излиза в Стара Загора (20 май 1899-19 септ. 1902) веднъж седмично. Ред.: Д. Драгиев, Ст. Момчев и др. С просветителски и религиозен характер. След учредяването на Българския земеделски съюз - едно от неговите издания. Заместен от в. "Земеделско знаме".

 

"СЪГЛАСИЕ"

Седмичен политически, търговски и литературен вестник. Излиза в София (18 юни 1894–6 февр. 1896). Стопани и ред.: Д. В. Македонски и А. Франгя. Неофициален орган на умереното крило от старата Либерална партия, възглавявана от Др. Цанков.

 

"УТРЕ"

Информационен следпразничен вестник за национално мощна и социално справедлива държава. Излиза в София (7 окт. 1935–30 септ. 1939). Ред.: д-р А. Божинов, Ст. Попов, П. Спасов и др. От бр. 71 д-р А. Божинов е отстранен от редакцията и издава отделен в. под същото име (29 ноем.–27 дек. 1936). Сътр.: д-р Н. Минков, Ив. Дочев, Е. Коралов, К. Петканов и др. Негласен орган на движението "Млада България". Заместен от в. "Вечер" (23 окт. 1939–9 апр. 1940).

 

"УТРЕШНА БЪЛГАРИЯ"

Обществено-политически вестник. Излиза в София (1 ян.–23 март 1941) веднъж седмично. Директор: Ал. Ганчев. Сътр.: проф. Л. Владикин, проф. Л. Диков, проф. Г. П. Генов, д-р Д. Вълчев и др. Поставя си за задача "превъзпитанието на българския народ в духа на новото обществено съзнание, подхранвано от национализъм".

 

"УТРО"

Информационен вестник. Излиза в София (1 февр. 1911–9 септ. 1944). Ред.: Ст. Д. Танев, Т. Генович, Ал. Иванов и др.

     

 

 
         

Снимков материал: интернет